SL Birthday, May 2
SL Birthday, May 2

21 000 000 AMD Big EVENT

کازینو شانگری لا ایروان
کازینو شانگری لا ایروان

ده ها میز برای بازی های کلاسیک

باشگاه VIP
باشگاه VIP

X.O. VIP برای بازیکنان با حد شرط بندی بالا

رستوران میکل آنجلو
رستوران میکل آنجلو

از این فرصت برای لذت بردن استفاده نمائید

ماشین های اسلات
ماشین های اسلات

صدها ماشین اسلات مدرن

باشگاه پوکر
باشگاه پوکر

Texas, Omaha, Omaha Hi-Lo

شانگری لا-ی ایروان مکانی باشکوه برای بازیها و نزدیک ترین کازینو به پایتخت ارمنستان است (به فاصله 2 کیلومتری از مرکز شهر) که در آن تمامی استانداردهای بین المللی خدمات و امنیت رعایت شده است.

ده ها میز برای بازی های کلاسیک
صدها ماشین اسلات مدرن
باشگاه خصوصی. X.O.VIP برای بازیکنان با حد شرط بندی بالا
دو سالن برای ماشین های اسلات در مجاورت کازینو با ورودی مجزا (بدون هزینه ورودی)
سه بار مجلل
رستوران "میکل آنجلو" با انواع غذاهای فرنگی و محلی
پارکینگ رایگان
برگزاری منظم مراسم و سرگرمی های مختلف برای بازیکنان

برای اولین بازدید از کازینو شانگریلا پرداخت ۲۴۰۰۰درام الزامی است و در ازای آن به شما ژتون های شانس داده خواهد شد.
برای مراجعه کنندگان خانم اولین بازدید رایگان است.

 ! هزینه ورودی برای بازدید های بعدی در حدود 46.000≈ درام ارمنستان است و چیپ های شانس در ازای آن تقدیم شما می گردد که می توانید در بازی ها شرط بندی کنید. سالن های مجزای ماشین های اسلات هزینه ورودی ندارد.
ارائه خدمات تکمیلی پس از دریافت انواع کارتهای عضویت باشگاه (ورودی رایگان، بار و رستوران رایگان ، حق شرکت در مراسم و برنامه های خاص)

برنامه های آینده