کازینو شانگری لا ایروان
کازینو شانگری لا ایروان

ده ها میز برای بازی های کلاسیک

باشگاه VIP
باشگاه VIP

X.O. VIP برای بازیکنان با حد شرط بندی بالا

رستوران میکل آنجلو
رستوران میکل آنجلو

از این فرصت برای لذت بردن استفاده نمائید

ماشین های اسلات
ماشین های اسلات

صدها ماشین اسلات مدرن

باشگاه پوکر
باشگاه پوکر

Texas, Omaha, Omaha Hi-Lo

اخبار

Junket EVENT

Junket Event 70 000 on September 28 at 22:00.

 

For more info .

 

Iranian PR Manager Shahik Savadyan  (+374 98) 90 96 92

Iranian PR Manager Arash Taheri (+374 94) 94 24 36

Arabic PR Manager Abu Yakub (+374 94) 51 36 63

Iranian PR Manager Khadem Zadeh Vida  (+374 77) 95 59 62

برنامه های آینده